header-en

Het doel van dit project is om een installatie te ontwikkelen die digestaat, afkomstig van een
vergistingsinstallatie, op een rendabele manier kan splitsen in diverse bruikbare nutriënten
zoals stikstof, kalium, fosfaat, schoon (loosbaar) water en organisch restmateriaal. Deze
reststoffen kunnen worden verkocht voor verdere verwerking, of op het land worden uitgereden
zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de grond of lucht. Het gezuiverde water is zo
schoon dat het in het oppervlakte water kan worden geloosd. Bovendien is het verspreiden van
deze gescheiden stoffen niet in strijd met de mestwetgeving (of is slechts een kleine aanpassing
nodig) en kan hierdoor in de toekomst wellicht de complexe mestadministratie achterwege
blijven.

 

Het project heeft de nadrukkelijke ondersteuning en support van het Miniserie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (www.rijksoverheid.nl/eleni) en is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

 naamloos1

Ook wordt dit project ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

(ELFPO; http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

                                        logominec.jpg

Successful removal of nitrogen from manure and digestate; “ProfiNutrients’ pilot plant is up and running" ProfiNutrients specializes in removing nitrogen and phosphorus from manure and digestate. Recently a vacuum distillation is installed at the pilot site in Northern part of Holland by Sneep Industries out of Strijen. Out of the liquid fraction of the digestate 80-90% of the nitrogen will be separated in the form of ammonium nitrate, a product that is commonly used as a fertilizer. Besides this vacuum installation ProfiNutrients has a stripper-washer combination running in the east part of the country that also removes nitrogen. ProfiNutrients removes phosphate through a ‘struvite cone’. This installation is also ‘up and running’ at the pilot location. The pilot location is open for visits. Vacuum distillation is a well-known technique. Internet can provide you with a lot of information. ProfiNutrients uses this technique successfully to distil nitrogen from digestate or manure. The pilot plant runs with well-separated digestate. The phosphate will be for more than 80% in the solid fraction. The nitrogen remains in the liquid fraction, by far the bigger part of the digestate. With the help of this 'low pressure cooker' in combination with the right conditions (e.g. pH) the nitrogen will be brought into the vapour phase together with vaporized water. By compensating this vapour the separation will take place. The remaining digestate has a very low percentage of P and N, which gives easier and cheaper disposal costs. The remaining very low percentage of N en P in the digestate will be removed with the help of an attached duckweed pond. The duckweed cleans the water further and is an interesting high protein crop! Cows love it. More information can be found at; www.profinutrients.nl. Appointments for viewing or further information you can be submitted by emailing; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This pilot is sponsored by, "European Agricultural Fund for Rural Development: Europe investing in rural areas". Deze pilot in mede mogelijk gemaakt door; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

ProfiNutrients launches their website in English. To inform (potential) customers throughout Europe, the focus sales area of ProfiNutrients the website is also available in the English language.