header-nl

Bij slibvergisting en mestvergisting komen biogas en digistaat vrij (uitgegist slib). Dit digistaat bevat nog veel waardevolle en bruikbare nutriënten zoals ammonia en fosfaat. Bij slibverwerking levert het hoge gehalte aan fosfaat problemen op met de slibontwatering.

Bij mestvergisting leveren nutriënten problemen op met de afzet van de mest (digistaat) in de landbouw. Voor het oplossen van deze problemen heeft ProfiNutrients de expertise en de apparatuur. ProfiNutrients zorgt ervoor dat de nutriënten economisch worden verwijderd en worden omgezet in "kunstmest". Het fosfaat in de vorm van struviet of magnesiumfosfaat; ammonia als ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat of ammoniumchloride.

Daarnaast heeft ProfiNutrients ook de expertise en apparatuur om het gevormde biogas te reinigen, zodat het direct in WKK (Warmte Kracht Koppeling) kan worden ingevoerd. Hierdoor worden storingen en onderhoudskosten zeer fors beperkt.
Zelf is het mogelijk het biogas om te zetten in"groen" aardgas, dat direct in het aardgasnet kan worden geïnjecteerd.