header-nl

De mensen van ProfiNutrients hebben hun sporen verdiend in de sectoren van verwerking van organische (afval) stromen in zijn algemeenheid
en die van agri producten in het bijzonder. Zij hebben hun krachten gebundeld en hiervoor het initiatief genomen om ProfiNutrients op te richten.