header-nl

Het doel van dit project is om een installatie te ontwikkelen die digestaat, afkomstig van een
vergistingsinstallatie, op een rendabele manier kan splitsen in diverse bruikbare nutriënten
zoals stikstof, kalium, fosfaat, schoon (loosbaar) water en organisch restmateriaal. Deze
reststoffen kunnen worden verkocht voor verdere verwerking, of op het land worden uitgereden
zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de grond of lucht. Het gezuiverde water is zo
schoon dat het in het oppervlakte water kan worden geloosd. Bovendien is het verspreiden van
deze gescheiden stoffen niet in strijd met de mestwetgeving (of is slechts een kleine aanpassing
nodig) en kan hierdoor in de toekomst wellicht de complexe mestadministratie achterwege
blijven.

 

Het project heeft de nadrukkelijke ondersteuning en support van het Miniserie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (www.rijksoverheid.nl/eleni) en is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

 naamloos1

Ook wordt dit project ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

(ELFPO; http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

                                        logominec.jpg

Van kas naar buitenteelt; SDE warmte bonus benutbaar? Kroos teelt laat interessante ontwikkelingen zien. ProfiNutrients bouwt i.s.m. Franico kroosvijver in open lucht. Menig agrariër zal zijn wenkbrauwen fronzen als je hem verteld dat kroosteelt een interessant gewas kan zijn om te gaan telen. Kroos kent men als overlast veroorzaker in sloten. Er gaat echter veel meer schuil achter deze inheemse planten soorten. Gelukkig gaven Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland, Rabobank Westfriesland-Oost en LTO-Noord de kroosteelt een kans en subsidieerden de proefprojecten die in een kas gestart zijn. Inmiddels zit er al zo’n tweejaar teeltervaring op en men heeft niet stil gezeten. Dat blijkt wel uit de lijvige rapportages die zijn ingeleverd bij de subsidieverstrekkers. Vaak komt men tot eenzelfde conclusie, het lijkt eenvoudig tot je er mee aan de gang gaat, dan blijkt er veel meer achter te zitten. Na twee jaar kasteelt wordt nu de overstap gemaakt naar een proef in de buitenteelt. De belangrijkste redenen waarom kroosplanten zich positief onderscheiden zijn de volgende. Het is een relatief eenvoudige teelt, planten kunnen (mits men de juiste soorten heeft) zich binnen 36 uur verdubbelen. Kroos heeft een hoog eiwitgehalte; een prima vervanger van soja dus, en wordt bovendien prima gegeten door koeien, kippen en varkens zowel gedroogd als in verse vorm. Kroos heeft ook nog een zeer specifieke eigenschap: het heeft de mogelijkheid van een ‘luxury uptake’ van nutriënten. Hier wordt door ProfiNutrients en Franico mee getest. De mineralensplitsing apparatuur haalt voor 80-90% stikstof en fosfaat uit de digestaat. Het ‘rest-digestaat’ wordt verder gereinigd door, jawel, kroos. Kroos blijkt een optimale productietemperatuur te hebben van maar liefst 26 graden en is niet erg lichtgevoelig. Men kan dus relatief veel laagwaardige warmte gebruiken voor deze teelt. Franico heeft een warmtebonus die benut wordt voor diverse zaken echter voor maar een beperkte periode in het jaar. De overige periode kan de warmte prima ingezet worden om de kroosteelt te optimaliseren. Althans dat is het plan dat ProfiNutrients en Franico gaan testen in de buitenvijver. Mochten geïnteresseerden de testlocatie willen bezoeken dan kan dat door een mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of contact op te nemen met LTO-Noord. Deze pilot is mede mogelijk gemaakt door; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland", Rabobank Hoorn-Midden Westfriesland, Rabobank Westfriesland-Oost en LTO Noord.


Succesvol stikstof verwijderen uit mest en digestaat; ProfiNutrients heeft pilot installatie ‘up and running’. ProfiNutrients is gespecialiseerd in het verwijderen van stikstof en fosfaat uit mest en digestaat. Onlangs is een vacuüm destillatie geïnstalleerd door Sneep Industries uit Strijen op de proef locatie in Noord-Holland. De stikstof in de vloeibare fractie van digestaat wordt voor 80 -90% gesepareerd in de vorm van ammoniumnitraat, een stof die veelvuldig als kunstmest wordt gebruikt. Naast deze vacuüm installatie heeft ProfiNutrients een stripper-wasser combinatie draaien in het oosten van het land die stikstof verwijdert. Fosfaatverwijdering doet ProfiNutrients middels een struviet cone die ook als pilot te zien is. De pilot installaties kunnen op afspraak bezocht worden. Vacuüm destillatie is een bekende techniek. Op Internet is daarover het nodige te vinden. In de pilot installatie van ProfiNutrients wordt deze techniek succesvol toegepast om stikstof te destilleren uit digestaat of mest. In de pilot installatie wordt gewerkt met goed gesepareerde digestaat waardoor de fosfaat voor meer dan 80% in de vaste fractie zit. De stikstof blijft achter in de vloeibare fractie, verreweg het grootste deel van de digestaat. De stikstof komt via een ‘lage druk kookpan’ in combinatie met de juiste randvoorwaarden (bijvoorbeeld pH) op een efficiënte wijze in de dampfase samen met waterdamp. Door deze damp te condenseren en apart op te vangen bereikt ProfiNutrients de scheiding en blijven de ‘overige bestanddelen’ achter in de digestaat. Het overgebleven digestaat heeft een zeer laag percentage aan P en N en biedt daardoor eenvoudige en goedkopere afzetmogelijkheden. In de pilot opstelling van ProfiNutrients wordt de reststroom middels een kroosvijver verder ‘opgemaakt’. Meer informatie over ProfiNutrients kunt u vinden op www.profinutrients.nl. Afspraken voor bezichtiging of verdere informatie kunt u kenbaar maken door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Deze pilot in mede mogelijk gemaakt door; “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".