header-nl

Een greep uit een aantal projecten zijn:

 
 • Testen van invloed van struvietvorming op de ontwaterbaarheid van uitgegist slib van een rioolwaterzuivering
 • Bepalen van de beste locatie voor een struviet proces bij een rioolwaterzuivering zonder slibgisting
 • Pilot onderzoek naar nutriënten verwijdering bij een mestvergister met co-vergisting (artikel in WorldWater 2012)
 • Ontwerp van CO2 en NH3 strippers
 • Ontwerp van NH3 wassers
 • Ontwerp van biogas wassers
 • Toepassing van full scale luchtreinigingsinstallaties bij varkensstallen (reeds meer dan 25 installaties toegepast).
 • Afsplitsen van mineralen uit mest (zie praktijkvoorbeeld hieronder)

 

Pilotproject;

Mineraalsplistsingsinstallatie.

 

In Nederland bestaat een mestoverschot dat verder zal groeien. Het is essentieel, dat de mest in ons land op duurzame wijze wordt gebruikt voor de opwekking van bijvoorbeeld biogas. Het aantal vergistingsinstallaties in Nederland is nog beperkt (180), terwijl de potentie hoog is.

Om een optimaal vergistingsproces te realiseren, waardoor een gas ontstaat met de juiste calorische waarde, wordt de mest veelal gemengd met ander organisch materiaal en water (co-vergisting). Het nadeel van co-vergisting is dat de mineralenhoeveelheid in het digistaat toeneemt, waardoor voor de landbouwer een extra mineralenoverschot op bedrijfsniveau ontstaat.

 

Het doel van dit project is een installatie te ontwikkelen, die het digestaat afkomstig van een vergistingsinstallatie, op een rendabele manier kan splitsen in diverse bruikbare nutriënten zoals stikstof, kalium, fosfaat en organisch restmateriaal. Door deze innovatieve ontwikkeling moet het rendabeler worden te investeren in een biovergistingsinstallatie. Het restproduct, dat de landbouwer nu veel geld kost, wordt door de installatie omgezet van kostenpost naar opbrengst.

 

Het project is in een aantal fases onderverdeeld. Na elke fase wordt een kort evaluatiemoment ingelast.

 • Fase 1 Voorbereiding en ontwerp. Onderzoek wordt verricht naar de procesparameters en de nabehandelingstechniek van de digistaat. Daarnawordt de definitieve procesvolgorde bepaald en een pilot ontworpen. In deze fase wordt ook octrooionderzoek en -aanvraag verricht.
 • Fase 2 Ontwikkeling. Deze fase heeft betrekking op engineering van de mineralensplitsingsinstallatie en de bouw van de plotinstallatie.
 • Fase 3 Testen. De mineralensplitsingsinstallatie wordt aangesloten op de co-vergister. Hierna vinden testen plaats, zowel procesmatig als met de geproduceerde mineralen. Vervolgens wordt het proces verder geoptimaliseerd.
 • Fase 4. Procesonderzoek en evaluatie. Protocollen zullen worden vastgesteld.

 

Het project moet uiteindelijk leiden tot de volgende resultaten:

 • Een goed werkend prototype van de mineralensplitsingsinstallatie.
 • Verkoopbare producten afkomstig uit de mineralensplitsingsinstallatie;
 • Een blauwdruk voor het ontwikkelen van een commerciële mineralensplitsingsinstallatie.

Indien het project slaagt wordt overwogen op welke wijze deze nieuwe vinding het best op de markt kan worden gebracht. Te denken valt aan samenwerkingsverbanden met vergistingingsproducenten of het verkrijgen van een licentie voor het product.

De gescheiden mineralen moeten uiteindelijk in korrelvorm uit de installatie komen zodat deze eenvoudig kunnen worden opgeslagen. Na opslag kunnen de korrels worden getransporteerd naar kunstmestfabrieken, collega landbouwers of worden benut op eigen grond.

 

ProfiNutrients BV is initiatiefnemer in dit project, waarin nauw wordt samen gewerkt met Franico Bloemkwekerij V.O.F en melkveebedrijf Gebroeders Groot uit Hoogwoud.
ProfiNutrients is ondermeer verantwoordelijk voor informatievoorziening van dit project.

U kunt ons benaderen voor nadere informatie. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Het project heeft de nadrukkelijke ondersteuning en support van het Miniserie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (www.rijksoverheid.nl/eleni) en is verantwoordelijk voor POP2 in Nederland.

 naamloos1

 

Ook wordt dit project ondersteund door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

(ELFPO; http://ec.europa.eu/agriculture/index_nl.htm)

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.

                                        logominec.jpg

 

Eindrapportage